Huurvoorwaarden

1. ALGEMEEN 

Onze Land Rover Defender is geschikt voor avontuurlijke, ontspannen en gezellige kampeervakanties.  Extreem offroad en 4×4 rijden alsook trainingsterreinen zijn echter niet toegelaten.  De wagen wordt verhuurd per nacht of een veelvoud daarvan.  Bij een snelheid van 80 tot 90 km/uur op de openbare weg bedraagt het verbruik 10 liter brandstof per 100 km.  Een vakantie met deze wagen is steeds een geweldige en unieke ervaring.  We willen ook U hier graag van laten genieten!  We verwachten wel dat U de nodige zorg voor onze wagen draagt en ermee omgaat alsof ze van Uzelf is.  

Zo kunnen nog vele anderen na U ook van haar genieten. 

 

Begrippen: 

 • Wagen: verhuurde Land Rover Defender 
 • Verhuurder: Cempen bv 
 • Huurder: U, vertegenwoordiger van huurder, bestuurder 

 

De huurder heeft de keuze uit volgende wagens: 

 • Geraldine: Land Rover Defender 90, bouwjaar 2010, plaats voor 2 personen, motor TD4 (brandstoftype diesel), emissieklasse Euro 4 (let op eventuele restricties die gelden in lage emissiezones), 6 versnellingen, 4×4, maximaal toegelaten massa 3.5 ton, lengte 3922 mm, breedte 1790 mm 
 • Gusta: Land Rover Defender 110, bouwjaar 2004, plaats voor 5 personen, motor TD5 (brandstoftype diesel), emissieklasse Euro 3 (let op eventuele restricties die gelden in lage emissiezones), 5 versnellingen, 4×4, maximaal toegelaten massa 3.5 ton, lengte 4599 mm, breedte 1790 mm 

 

2. PRIJZEN 

 • De wagen wordt steeds per nacht verhuurd.  Zie paragraaf “Huurtermijn” voor minimale huurtermijn. 
 • Huurprijs wagen (inclusief al het vermelde materiaal en met onbeperkt aantal km): Zie website. 
 • Huurprijs optie spelletjespack: Zie website. 
 • Huurprijs optie draagbare oplaadbare batterijbox: Zie website. 
 • Waarborg: € 1000 

 

3. HUURTERMIJN 

De minimale huurtermijn is 2 nachten tijdens de maanden september tot en met juni. 

De minimale huurtermijn is 5 nachten tijdens de maanden juli en augustus. 

Enkel voor fotoreportages of promotiedoeleinden is de minimale huurtermijn 1 nacht mogelijk en dit tijdens het ganse jaar. 

a. Huur tijdens week: 

 • Afhaling op de afgesproken dag tussen 13:00u en 18:00u en enkel op afspraak. 
 • Inlevering op de afgesproken dag tussen 13:00 en 18:00u en enkel op afspraak.  Indien de wagen te laat wordt ingeleverd, wordt de huurder € 50 per uur aangerekend. 

b. Huur tijdens weekend: 

 • Afhaling op vrijdag tussen 13:00u en 18:00u en enkel op afspraak. 
 • Inlevering op de afgesproken dag tussen 13:00 en 18:00u en enkel op afspraak.  Indien de wagen te laat wordt ingeleverd, wordt de huurder € 50 per uur aangerekend. 

 

4. HUURDER 

 • Is minstens 27 jaar oud. 
 • Is in het bezit van een geldig en door de overheid erkend rijbewijs B en dit voor minstens een periode van 4 jaar. 
 • Woont en is ingeschreven in België. 
 • Heeft de laatste 5 jaar geen schadegeval in fout met wagen gehad. 
 • Heeft een verzekering BA Motorrijtuigen die in de laatste 5 jaar niet werd opgezegd. 
 • Zal de wagen niet gebruiken voor professionele activiteiten zonder voorafgaandelijke goedkeuring van de verhuurder. 
 • Maakt zich sterk dat alle medebestuurders van de wagen voldoen aan dezelfde voorwaarden.  Een kopie van de identiteitskaart en het rijbewijs van de huurder worden samen met de huurvoorwaarden voor vertrek aan de huurovereenkomst gehecht. 

Indien de huurder niet voldoet aan één of meerdere van bovenstaande voorwaarden dan blijft de verzekering Burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) geldig bij een ongeval, maar is een franchise van € 1250 op kosten van de huurder. 

 

5. UITRUSTING WAGEN 

a. Vaste uitrusting: 

 • Geraldine: Dakrek, daktent 160, luifel, radio met bluetooth, trekhaak, verstralers vooraan en achteraan 
 • Gusta: Dakrek, daktent 160, daktent 140, luifel, 230V stopcontact met nominaal verbruikersvermogen 360W, radio met bluetooth, trekhaak, winch 

b. Losse uitrusting: Compressorkoelkast, kampeerstoelen, tafel, kookvuur op gas, kookgerei, servies en bestek, 1 nachtlamp per tent, bijl, ….  Voor verdere details zie “Beschrijving van staat”. 

 

6. WAT IS NIET TOEGELATEN? 

a. Huisdieren: Huisdieren zijn enkel toegelaten indien de huurder zelf een daartoe bestemde bench voorziet die veilig bevestigd kan worden in de laadruimte en geplaatst wordt op niet-doordringend materiaal tevens voorzien door de huurder, die voorkomt dat de vloerbekleding vervuild of beschadigd wordt.  Huisdieren zijn niet toegelaten in de tent(en) en in de personencabine. 

b. Reisbestemming: Reisbestemmingen naar landen buiten Europa, naar regio’s met negatief reisadvies en landen die niet zijn opgenomen in de verzekeringspolis van de wagen zijn niet toegelaten. 

c. Tijdens de huurtermijn zijn verboden: 

 • De wagen te besturen onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen. 
 • Te roken in de wagen en tent(en). 
 • Extreem 4×4 rijden, trainingsterreinen of deel te nemen aan wedstrijden. 
 • De wagen onder te verhuren, verkopen of op een andere wijze ter beschikking te stellen aan derden. 
 • De wagen te gebruiken voor bezoldigd personen- of goederenvervoer. 
 • De wagen te gebruiken voor koersen, snelheidsproeven of wedstrijden in welke vorm dan ook. 
 • De wagen te gebruiken om andere voertuigen te laten starten of depanneren. 
 • De wagen te gebruiken om goederen of voertuigen te duwen of slepen. 
 • De wagen te gebruiken voor vervoer van eender welke vorm van verboden middelen, apparatuur, drugs, illegale personen of goederen, conform de Europese wetgeving hierrond. 
 • Licht-ontvlambare stoffen in de wagen te gebruiken. 
 • Klevers of verf op de wagen aan te brengen. 
 • Aanpassingen of veranderingen aan te brengen in of aan de wagen. 
 • De maximaal toegelaten massa van de wagen te overschrijden. 
 • Dieren te vervoeren in de wagen zonder bench. 
 • Bijkomende toestellen te gebruiken in de wagen zoals (zonder daartoe beperkt te zijn) een friteuse, een microgolfoven of een waterkoker.  Let er steeds op dat het nominaal vermogen van het eventueel aanwezige stopcontact aangesloten op de batterij van de wagen het nominaal vermogen niet overschrijdt bij aansluiten van een verbruiker.  Kijk hiertoe steeds op het kenplaatje of in de handleiding van de verbruiker. 

 

7. VOORWAARDEN 

a. De huurvoorwaarden gelden voor reisbestemmingen binnen Europa naar landen die opgenomen zijn in de verzekeringspolis (zie eerder Reisbestemming). 

b. Iedere vorm van inbeslagname van de wagen zal onherroepelijk leiden voor de huurder-overtreder tot het betalen aan de verhuurder, van een schadevergoeding gelijk aan de volledige aankoopsom van de wagen en alle meegeleverde objecten vermeerderd met eventuele gerechtelijke en politionele kosten. 

c. Eventuele problemen met motor, onderstel of andere meegeleverde objecten: Neem steeds onmiddellijk contact op met de verhuurder via het opgegeven telefoonnummer of de WhatsAppgroep.  Rij nooit verder met schade aan het voertuig zonder voorafgaandelijke goedkeuring van de verhuurder. 

d. Bij afhaling van de wagen bij de verhuurder is de wagen in een propere, correcte en volledige toestand.  Eventuele nog aanwezige defecten worden bij afhaling gemeld en geregistreerd.  Let op, de huurder is zelf verantwoordelijk voor het laden van de wagen en moet hierbij rekening houden met de veiligheid en maximaal toegelaten massa van de wagen.  De huurder bevestigt dat de wagen bij afhaling zich in de volgende staat bevindt: 

 • Zonder door de verhuurder niet-gemelde zichtbare gebreken of slijtage 
 • In goede staat van onderhoud 
 • Volgetankt 
 • Buitenkant en binnenkant gepoetst 
 • Vereiste boordocumenten aanwezig 
 • Geel hesje, gevarendriehoek, krik, verbandetui, brandblustoestel 
 • Met alle meegeleverde objecten in een zuivere en goede staat 

Indien de huurder bij afhaling merkt dat één of meerdere van voorgaande stellingen niet correct zijn (een “gebrek”), zal de huurder het gebrek/de gebreken noteren in de “Beschrijving van staat”.  Aan het einde van de huurtermijn levert de huurder de wagen terug in bij de verhuurder in dezelfde staat als deze waarin de huurder de wagen heeft ontvangen bij afhaling. 

e. De huurder is zelf verantwoordelijk voor boetes tijdens de huurtermijn en de gevolgen hieraan verbonden. 

f. Schadereparaties tgv verkeerdelijk of onverantwoord gebruik alsook het vervangen van ontbrekende stukken gebeuren op kosten van de huurder maar mogen niet zelf door de huurder of in opdracht van de huurder uitgevoerd worden. 

g. De volledige wagen, koelkast en tent(en) moet bij inlevering vrij zijn van afval en persoonlijke spullen.  Het reinigen van de wagen mag nooit in een automatische carwash gebeuren, noch met een hogedrukreiniger, schuurmiddelen of agressieve poetsmiddelen.  Indien de wagen, koelkast, tent(en) en/of meegeleverde objecten niet zuiver worden ingeleverd, dan wordt een kost van € 150 aangerekend voor het reinigen. 

h. Brandstofkosten zijn volledig ten laste van de huurder.  Brandstofkosten als gevolg van enig verschil tussen het brandstofniveau van de wagen bij afhaling en inlevering worden volledig aangerekend aan de huurder. De wagen wordt door de verhuurder bij afhaling volgetankt aangeboden.  Bij inlevering moet de huurder de wagen met volle brandstoftank terug aanbieden.  Tank dus steeds zo dicht mogelijk bij de plaats van inlevering. 

 

8. WAARBORG
Bij elke verhuring moet de huurder een waarborg van € 1000 betalen ongeacht de huurtermijn.  De verhuurder betaalt maximaal 4 weken na inlevering van de wagen de waarborg terug met aftrek van alle kosten verbonden aan schadereparaties tgv verkeerdelijk of onverantwoord gebruik alsook vervangen van ontbrekende stukken, reiniging indien niet uitgevoerd, brandstof indien niet volgetankt en te laat inleveren van de wagen.  Indien kosten aan de wagen en meegeleverde objecten, ten gevolge van een ongeval, verkeerdelijk of onverantwoord gebruik door de huurder, het bedrag van de waarborg overschrijden, dan zal een onafhankelijk expert worden aangesteld om deze kosten te ramen.  Indicatief wordt de eenheidsprijs bij vervanging van vaste en losse uitrusting alsook de gekozen optie(s) vermeld in de “Beschrijving van staat”.  Deze kosten alsook de kosten van de uitgeoefende expertise worden doorgerekend aan de huurder. 

 

9. BETALING 

De wagen wordt bij afhaling enkel meegegeven met de huurder op voorwaarde dat de volledige betaling van de totale huurprijs en de waarborg voorafgaandelijk door de huurder volbracht zijn volgens de bijhorende termijnen en aantoonbaar met een officieel betalingsbewijs. 

 • Voorschot: (= 10% van de Totale huurprijs met als minimum de Huurprijs wagen voor 1 nacht)
  Te betalen via bankoverschrijving of contant na het ontvangen van het voorschotfactuur, bij het opmaken van de huurovereenkomst, met vermelding van het nummer van het voorschotfactuur. 
 • Restant: (= Totale huurprijs – Voorschot)
  Te betalen afzonderlijk van de waarborg, na het ontvangen van het eindfactuur, ten laatste 30 dagen voor de dag van afhaling, met vermelding van het nummer van het eindfactuur.  Bij niet-tijdige betaling van het restant wordt de huurder hieraan herinnerd en heeft hij nog 7 dagen de tijd om de betaling uit te voeren.  Indien de betaling na het verstrijken van deze 7 dagen uitblijft, wordt de verhuring geannuleerd en worden annuleringskosten aangerekend gelijk aan het betaalde voorschot. 
 • Waarborg:
  Te betalen via bankoverschrijving of contant afzonderlijk van het restant, na het ontvangen van het eindfactuur, ten laatste de dag van afhaling, met vermelding van het nummer van de huurwaarborg zoals aangegeven op het eindfactuur. 

 

10. ANNULERING DOOR DE HUURDER 

Indien de huurovereenkomst wordt geannuleerd door de huurder is de volgende annuleringskost verschuldigd door de huurder aan de verhuurder: 

 • Bij annulering tot de 30e dag voor de dag van afhaling: het voorschot. 
 • Bij annulering vanaf de 30e dag tot de 14e dag voor de dag van afhaling: 50% van de totale huurprijs. 
 • Bij annulering vanaf de 14e dag tot de laatste dag voor de dag van afhaling: 90% van de totale huurprijs. 
 • Bij annulering op de dag van afhaling: 100% van de totale huurprijs. 

 

11. ANNULERING DOOR DE VERHUURDER 

Indien de wagen door onvoorziene omstandigheden en overmacht (vb. tgv een ongeval) na het afsluiten van de huurovereenkomst niet meer beschikbaar gesteld kan worden voor de afgesproken huurtermijn, zal de verhuurder de huurder hier zo snel mogelijk van op de hoogte brengen en het door de huurder reeds betaalde bedrag volledig terugstorten. 

 

12. TECHNISCHE PROBLEMEN, ONGEVAL OF KLACHTEN 

In geval van technische problemen, een ongeval of klachten met betrekking tot de wagen tijdens de huurtermijn, brengt de huurder de verhuurder hiervan onmiddellijk op de hoogte via het opgegeven telefoonnummer of de Whatsappgroep voor verdere instructies en advies op afstand.  Enkel de verhuurder neemt contact op met de pechverhelping. 

a. Technische problemen (autopech):
Rij nooit verder met schade aan de wagen zonder voorafgaandelijke goedkeuring van de verhuurder. 

b. Ongeval:
Verwittig bij een ongeval de hulpdiensten indien nodig.  Rij nooit verder met schade aan de wagen zonder voorafgaandelijke goedkeuring van de verhuurder.  Vul steeds het Europees aanrijdingsformulier correct en volledig in met: 

 • Eigen data (van bestuurder) 
 • Data van de verzekeringsnemer (de verhuurder, zie verzekeringsattest) 
 • Data van de tegenpartij (indien van toepassing) 
 • Datum, uur en plaats van ongeval 
 • Data van getuigen 
 • Situatieschets, … 
 • Alsook de nodige handtekeningen 

Contacteer in geval van betwisting met de tegenpartij steeds de lokale politie.  Bewaar het origineel of duplicaat van het Europees aanrijdingsformulier bij de boorddocumenten en overhandig deze bij de eerste mogelijkheid aan de verhuurder.  Maak steeds duidelijke foto’s van de situatie en alle zichtbare materiële schade aan alle betrokken voertuigen en andere objecten ten gevolge van het ongeval.  Stuur deze foto’s samen met een foto van het ingevulde Europees aanrijdingsformulier door via de opgegeven Whatsappgroep. 

 

13. VERZEKERING 

De wagen heeft een verzekering type Burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) met Rechtsbijstand met polis zoals aangegeven op het verzekeringsdocument dat deel uitmaakt van de boorddocumenten.  De verzekering is niet geldig voor landen die buiten de dekking vallen (zie eerder Reisbestemming). 

Indien de wagen in eigendom wordt opgeëist om redenen van: 

 • Ontduiking van invoerrechten 
 • Accijnzen 
 • BTW 
 • Smokkel 
 • Het in bezit hebben van wapens 
 • Handel in of het in bezit zijn van verdovende middelen 
 • Enige andere fiscaal- of strafrechtelijke reden 

dan vervallen alle verzekeringsvoorwaarden en is de huurder van rechtswege alleen en volledig verantwoordelijk voor het vergoeden aan de verhuurder van het verlies van de wagen en meegeleverde objecten alsook daaruit alle voortvloeiende schade en onkosten. 

Uitgesloten van verzekering zijn: 

 • Beschadigingen ten gevolge van slecht onderhoud 
 • Overbelasting 
 • Onvoorzichtigheid 
 • Nalatigheid of als gevolg van het rijden over niet-berijdbare wegen 
 • Schade aangebracht door huurder die niet het gevolg is van een aanrijding 

Iedere erkenning van verantwoordelijkheid, iedere overeenkomst, iedere vaststelling van schade, iedere belofte van schadevergoeding en iedere betaling van de huurder bij een ongeval gedaan, zonder toestemming van de verzekeringsmaatschappij, is voor eigen rekening van de huurder.  De wagen is verzekerd voor evenveel personen als er gehomologeerde plaatsen zijn. 

De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen. 

 

Niet inbegrepen zijn: 

 • Bestuurdersverzekering voor dekking van lichamelijke schade van bestuurder indien die aansprakelijk is voor een ongeval of als enige betrokken is bij een ongeval 
 • Bijstandsverzekering voor hulp bij autopech 

 

Wenst de huurder één of meerdere extra verzekeringen te nemen dan is dit steeds op eigen initiatief en verantwoordelijkheid van de huurder. 
Hierin komt de verhuurder niet tussen.

 

14. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID 

Het Belgisch recht is van toepassing op de gemaakte huurovereenkomst. 
De materieel bevoegde rechtbank van de woonplaats van de huurder is bevoegd.
 


Cempen bv
Manheuvels 7F, 2440 Geel

cempenbv@gmail.com
+32 494 69 69 99