HUURVOORWAARDEN

 1. ALGEMEEN

De Land Rover Defender is geschikt voor avontuurlijke, ontspannen en gezellige kampeervakanties.  Extreem offroad en 4×4 rijden alsook trainingsterreinen zijn echter niet toegelaten. De wagen wordt per nacht verhuurd van een veelvoud. Bij een snelheid van 80 tot 90 km/uur op de openbare weg is het verbruik 10 liter brandstof per 100 km. Een vakantie met deze wagen is steeds een geweldige en unieke ervaring. We willen ook U hier graag van laten genieten! We verwachten wel dat U de nodige zorg voor onze wagen draagt en omgaat alsof ze van Uzelf is. Zo kunnen nog vele anderen na U ook van haar genieten.

Begrippen:

  • Wagen: verhuurde Land Rover Defender

  • Verhuurder: Cempen BV

  • Huurder: U, vertegenwoordiger van huurder, bestuurder

De huurder heeft de keuze uit volgende wagens:

  • Geraldine: Land Rover Defender 90, bouwjaar 2010, plaats voor 2 personen, motor TD4 (brandstoftype diesel), emissieklasse Euro 4 (let op eventuele beperkingen die gelden in lage emissiezones), 6 versnellingen, 4×4, maximaal toegelaten massa 3,5 ton, lengte 3922 mm, breedte 1790 mm

  • Gusta: Land Rover Defender 110, bouwjaar 2004, plaats voor 5 personen, motor TD5 (brandstoftype diesel), emissieklasse Euro 3 (let op eventuele beperkingen die gelden in lage emissiezones), 5 versnellingen, 4×4, maximaal toegelaten massa 3,5 ton, lengte 4599 mm, breedte 1790 mm

 1. PRIJZEN

  • De wagen wordt steeds per nacht verhuurd
  • Huurprijs (inclusief al het vermelde materiaal en met onbeperkt aantal km): Zie website pagina ‘ONS DEFENDERS’

  • Prijs van gekozen pack(s); Afhankelijk van gekozen pack

  • Waarborg: € 1000

 1. VERHUURTERMIJN

  •  Dagverhuur: (in de maanden juli en augustus is de minimumverhuurperiode 5 nachten)
   • Afhalen op de afgesproken dag tussen 13:00u en 18:00u en enkel op afspraak.

   • Inlevering op de afgesproken dag voor 11:00u en enkel op afspraak. Indien de wagen te laat wordt ingeleverd, wordt de huurder € 50 per uur aangerekend.

   • Huurprijs en voorwaarden voor een langere periode zijn steeds op aanvraag.

  • Weekendverhuur: (in de maanden juli en augustus is de minimumverhuurperiode 5 nachten)

   • Afhaling op vrijdag tussen 13:00u en 18:00u en enkel op afspraak.

   • Inlevering op de afgesproken dag tussen 13:00u en 18:00u en enkel op afspraak. Indien de wagen te laat wordt ingeleverd, wordt de huurder € 50 per uur aangerekend.

  • Weekverhuur:

   • Afhaling op vrijdag van zaterdag tussen 13:00u en 18:00u en enkel op afspraak.

   • Inlevering op de afgesproken dag tussen 13:00u en 18:00u en enkel op afspraak. Indien de wagen te laat wordt ingeleverd, wordt de huurder € 50 per uur aangerekend.

 1. HUURDER

  • Is minstens 27 jaar oud.

  • Is in het bezit van een geldig en door de overheid erkend rijbewijs B en dit voor een periode van 4 jaar.

  • Woont en is ingeschreven in België.

  • Heeft de laatste 5 jaar geen schadegeval in fout met wagen gehad.

  • Heeft een verzekering BA Motorrijtuigen sterven in de laatste 5 jaar niet opgezegd.

  • Zal de wagen niet gebruiken voor professionele activiteiten zonder voorafgaande goedkeuring van de verhuurder.

  • Maakt zich sterk dat alle medebestuurders van de wagen voldoen aan dezelfde voorwaarden. Een kopie van de identiteitskaart en het rijbewijs van de huurder worden samen met de huurvoorwaarden voor vertrek aan de huurovereenkomst gehecht.

Indien de huurder niet voldoet aan één of meerdere van bovenstaande voorwaarden dan blijft de verzekering Burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) geldig bij een ongeval, maar is een franchise van € 1250 op kosten van de huurder.

 1. UITRUSTING WAGEN

  • Vaste uitrusting:

   • Geraldine: dakrek, daktent 160, radio met bluetooth, trekhaak, verstralers vooraan en achteraan

   • Gusta: dakrek, daktent 160, daktent 140, luifel, 230V stopcontact met nominaal verbruikersvermogen 350W, radio met bluetooth, trekhaak, winch

  • Losse uitrusting: voor verdere details zie inventaris

   Compressorkoelkast, kampeerstoelen, tafel, kookvuur op gas, kookgerei, servies en bestek, 1 nachtlamp per tent, bijl, …

 1. WAT IS NIET TOEGELATEN?

  • Huisdieren: Huisdieren zijn enkel toegelaten indien de huurder zelf een daartoe bestemde bench voorziet die veilig bevestigd kan worden in de laadruimte en geplaatst wordt op niet-doordringend materiaal tevens voorzien door de huurder, die voorkomt dat de vloerbekleding vervuild of beschadigd wordt. Huisdieren zijn niet toegelaten in de tent(en) en in de personencabine.

  • Reisbestemming: Reisbestemmingen naar landen buiten Europa, naar regio’s met negatief reisadvies en landen die niet zijn opgenomen in de verzekeringspolis van de wagen zijn niet toegelaten

  • Verboden:

Tijdens de verhuurtermijn zijn verboden:

   • De wagen te besturen onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen

   • Te roken in de wagen en tent(en)

   • Extreem 4×4 rijden, trainingsterreinen of deel te nemen aan wedstrijden

   • De wagen onder te verhuren, verkopen of op een andere wijze ter beschikking te stellen aan derden

   • De wagen te gebruiken voor bezoldigd personen- of goederenvervoer

   • De wagen te gebruiken voor koersen, snelheidsproeven of wedstrijden in welke vorm dan ook

   • De wagen te gebruiken om andere voertuigen te laten starten of depanneren

   • De wagen te gebruiken om goederen of voertuigen te duwen of slepen

   • De wagen te gebruiken voor vervoer van eender welke vorm van verboden middelen, apparatuur, drugs, illegale personen of goederen, conform de Europese wetgeving hierrond

   • Licht-ontvlambare stoffen in de wagen te gebruiken

   • Klevers of verf op de wagen aan te brengen

   • Aanpassingen of veranderingen aan te brengen in of aan de wagen

   • De maximaal toegelaten massa van de wagen te overschrijden

   • Dieren te vervoeren in de wagen zonder bench

   • Bijkomende toestellen te gebruiken in de wagen zoals (zonder daartoe beperkt te zijn) een friteuse, een microgolfoven of een waterkoker. Let er steeds op dat het nominaal vermogen van het eventueel aanwezige stopcontact aangesloten op de batterij van de wagen het nominaal vermogen niet overschrijdt bij aansluiten van een verbruiker.  Kijk hiertoe steeds op het kenplaatje of in de handleiding van de verbruiker.

 1. VOORWAARDEN

  • De huurvoorwaarden gelden voor reisbestemmingen binnen Europa naar landen die opgenomen zijn in de verzekeringspolis (zie eerder Reisbestemming)

  • Iedere vorm van inbeslagname van de wagen zal onherroepelijk leiden voor de huurder-overtreder tot het betalen aan de verhuurder, van een schadevergoeding gelijk aan de volledige aankoopsom van de wagen en alle meegeleverde objecten vermeerderd met eventuele gerechtelijke en politionele kosten

  • Eventuele problemen met motor, onderstel of andere meegeleverde objecten: Neem steeds onmiddellijk contact op met de verhuurder via het opgegeven telefoonnummer of de WhatsAppgroep. Rij nooit verder met schade aan het voertuig zonder voorafgaandelijke goedkeuring van de verhuurder.

  • Bij afhaling van de wagen bij de verhuurder is de wagen in een propere, correcte en volledige toestand. Eventuele nog aanwezige defecten worden bij afhaling gemeld en geregistreerd.  Let op, de huurder is zelf verantwoordelijk voor het laden van de wagen en moet hierbij rekening houden met de veiligheid en maximaal toegelaten massa van de wagen.  De huurder bevestigt dat de wagen bij afhaling zich in de volgende staat bevindt:

   • Zonder door de verhuurder niet-gemelde zichtbare gebreken of slijtage

   • In goede staat van onderhoud

   • Volgetankt

   • Buitenkant en binnenkant gepoetst

   • Vereiste boordocumenten aanwezig

   • Geel hesje, gevarendriehoek, krik, verbandetui, brandblustoestel

   • Met alle meegeleverde objecten in een zuivere en goede staat

Indien de huurder bij afhaling merkt dat één of meerdere van voorgaande stellingen niet correct zijn (een “gebrek”), zal de huurder het gebrek/de gebreken noteren in de “Beschrijving van staat”.  Aan het einde van de verhuurtermijn levert de huurder de wagen terug in bij de verhuurder in dezelfde staat als deze waarin de huurder de wagen heeft ontvangen bij afhaling.

  • De huurder is zelf verantwoordelijk voor boetes tijdens de verhuurtermijn en de gevolgen hieraan verbonden

  • Schadereparaties tgv verkeerdelijk of onverantwoord gebruik alsook het vervangen van ontbrekende stukken en noodzakelijke reiniging door de huurder gebeuren op kosten van de huurder

  • De volledige wagen, koelkast en tent(en) moet bij inlevering vrij zijn van afval en persoonlijke spullen. Het reinigen van de wagen mag nooit in een automatische carwash gebeuren, noch met een hogedrukreiniger, schuurmiddelen of agressieve poetsmiddelen.  Indien de wagen, koelkast, tent(en) en/of meegeleverde objecten niet zuiver worden ingeleverd, dan wordt een kost van € 75 aangerekend voor het reinigen van de buitenzijde en € 75 voor het reinigen van de binnenzijde.

  • Brandstofkosten zijn volledig ten laste van de huurder. Brandstofkosten als gevolg van enig verschil tussen het brandstofniveau van de wagen bij afhaling en inlevering worden volledig aangerekend aan de huurder. De wagen wordt door de verhuurder bij afhaling volgetankt aangeboden.  Bij inlevering moet de huurder de wagen met volle brandstoftank terug aanbieden.  Tank dus steeds zo dicht mogelijk bij de plaats van inlevering.

 1. WAARBORG

  Bij elke verhuring moet de huurder een waarborg van € 1000 betalen ongeacht de verhuurtermijn. De verhuurder betaalt maximaal 4 weken na inlevering van de wagen de waarborg terug met aftrek van alle kosten verbonden aan schadereparaties tgv verkeerdelijk of onverantwoord gebruik alsook vervangen van ontbrekende stukken, reiniging indien niet uitgevoerd, brandstof indien niet volgetankt en te laat inleveren van de wagen.  Indien kosten aan de wagen en meegeleverde objecten, ten gevolge van een ongeval, verkeerdelijk of onverantwoord gebruik door de huurder, het bedrag van de waarborg overschrijden, dan zal een onafhankelijk expert worden aangesteld om deze kosten te ramen.  Indicatief wordt de eenheidsprijs bij vervanging van vaste en losse uitrusting alsook gekozen packs vermeld in de beschrijving van staat.  Deze kosten alsook de kosten van de uitgeoefende expertise worden doorgerekend aan de huurder.

 1. BETALING

De wagen zal bij afhaling meegegeven worden met de huurder op voorwaarde dat de volledige betaling van de huurprijs, de prijs van gekozen pack(s) of optie(s) en de waarborg voorafgaandelijk volbracht is volgens de bijhorende termijnen.

  • Voorschot:
   De huurder betaalt de verhuurder via bankoverschrijving of contant bij het opmaken van de huurovereenkomst een voorschot gelijk aan 10% van de huurprijs, met als minimum de huurprijs van 1 nacht

  • Restant:
   De huurder betaalt de verhuurder via bankoverschrijving of contant het restant van de huurprijs en de gekozen pack(s) of optie(s) uiterlijk 30 dagen voor de dag van afhaling. Bij niet-tijdige betaling van het restant wordt de huurder hieraan herinnerd en heeft hij nog 7 dagen de tijd om de betaling uit te voeren.  Indien de betaling na het verstrijken van deze 7 dagen uitblijft, wordt de verhuring geannuleerd en worden annuleringskosten aangerekend gelijk aan het betaalde voorschot.

  • Waarborg:
   De huurder betaalt de verhuurder via bankoverschrijving of contant de waarborg uiterlijk 30 dagen voor de dag van afhaling. Bij niet-tijdige betaling van de waarborg wordt de huurder hieraan herinnerd en heeft hij nog 7 dagen de tijd om de betaling uit te voeren.  Indien de betaling na het verstrijken van deze 7 dagen uitblijft, wordt de verhuring geannuleerd en worden annuleringskosten aangerekend gelijk aan het betaalde voorschot.

 1. ANNULERING DOOR DE HUURDER

Indien de huurovereenkomst wordt geannuleerd door de huurder is de volgende annuleringskost verschuldigd door de huurder aan de verhuurder:

  • Bij annulering tot de 30e dag voor de dag van vertrek: het voorschot

  • Bij annulering vanaf de 30e dag tot de 14e dag voor de dag van vertrek: 50% van de huurprijs

  • Bij annulering vanaf de 14e dag tot de laatste dag voor de dag van vertrek: 90% van de huurprijs

  • Bij annulering op de dag van vertrek: 100% van huurprijs

 1. ANNULERING DOOR DE VERHUURDER

Indien de wagen door onvoorziene omstandigheden en overmacht (vb. tgv een ongeval) na het afsluiten van de huurovereenkomst niet meer beschikbaar gesteld kan worden voor de afgesproken verhuurperiode, zal de verhuurder de huurder hier zo snel mogelijk van op de hoogte brengen en het door de huurder reeds betaalde bedrag volledig terugstorten.

 1. TECHNISCHE PROBLEMEN, ONGEVAL OF KLACHTEN

In geval van technische problemen, een ongeval of klachten met betrekking tot de wagen tijdens de verhuurtermijn, brengt de huurder de verhuurder hiervan onmiddellijk op de hoogte via het opgegeven telefoonnummer of de WhatsAppgroep voor verdere instructies en advies op afstand.  Enkel de verhuurder neemt contact op met de pechverhelping.

  • Technische problemen (autopech):
   Rij nooit verder met schade aan de wagen zonder voorafgaandelijke goedkeuring van de verhuurder.

  • Ongeval:
   Verwittig bij een ongeval de hulpdiensten indien nodig. Rij nooit verder met schade aan de wagen zonder voorafgaandelijke goedkeuring van de verhuurder. Vul steeds het Europees aanrijdingsformulier correct en volledig in met:

   • Eigen data (van bestuurder)

   • Data van de verzekeringsnemer (de verhuurder, zie verzekeringsattest)

   • Data van de tegenpartij (indien van toepassing)

   • Datum, uur en plaats van ongeval

   • Data van getuigen

   • Situatieschets, …

   • Alsook de nodige handtekeningen

Contacteer in geval van betwisting met de tegenpartij steeds de lokale politie.  Bewaar het origineel of duplicaat van het Europees aanrijdingsformulier bij de boorddocumenten en overhandig deze bij de eerste mogelijkheid aan de verhuurder.  Maak steeds duidelijke foto’s van de situatie en alle zichtbare materiële schade aan alle betrokken voertuigen en andere objecten ten gevolge van het ongeval.  Stuur deze foto’s samen met een foto’s van het ingevulde Europees aanrijdingsformulier door via de opgegeven WhatsAppgroep.

 1. VERZEKERING

De wagen heeft een verzekering type Burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) met Rechtsbijstand met polis zoals aangegeven op het verzekeringsdocument dat deel uitmaakt van de boorddocumenten.  De verzekering is niet geldig voor landen die buiten de dekking vallen (zie eerder Reisbestemming).

Indien de wagen in eigendom wordt opgeëist om redenen van:

  • Ontduiking van invoerrechten

  • Accijnzen

  • BTW

  • Smokkel

  • Het in bezit hebben van wapens

  • Handel in of het in bezit zijn van verdovende middelen

  • Enige andere fiscaal- of strafrechtelijke reden

dan vervallen alle verzekeringsvoorwaarden en is de huurder van rechtswege alleen en volledig verantwoordelijk voor het vergoeden aan de verhuurder van het verlies van de wagen en meegeleverde objecten alsook daaruit alle voortvloeiende schade en onkosten.

Uitgesloten van verzekering zijn:

  • Beschadigingen ten gevolge van slecht onderhoud

  • Overbelasting

  • Onvoorzichtigheid

  • Nalatigheid of als gevolg van het rijden over niet-berijdbare wegen

  • Schade aangebracht door huurder die niet het gevolg is van een aanrijding.

Iedere erkenning van verantwoordelijkheid, iedere overeenkomst, iedere vaststelling van schade, iedere belofte van schadevergoeding en iedere betaling van de huurder bij een ongeval gedaan, zonder toestemming van de verzekeringsmaatschappij, is voor eigen rekening van de huurder.  De wagen is verzekerd voor evenveel personen als er gehomologeerde plaatsen zijn.

De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen.

Niet inbegrepen zijn:

  • Bestuurdersverzekering voor dekking van lichamelijke schade van bestuurder indien die aansprakelijk is voor een ongeval of als enige betrokken is bij een ongeval

  • Bijstandsverzekering voor hulp bij autopech

 1. PRIVACY POLICY

De huurder verklaart zich akkoord met een verwerking van zijn of haar persoonsgegevens op de hierna beschreven wijze en voor de hierna beschreven doeleinden.  De verhuurder zal de volgende persoonsgegevens verwerken: identificatiegegevens (naam, adres, telefoonnummer, rijbewijs, identiteitskaart, …) en bankgegevens (rekeningnummer of betaalmethode).  Deze persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de relevante en toepasselijke regelgeving, met inbegrip van de General Data Protection Regulation (GDPR).  Deze persoonsgegevens worden verwerkt om de dienstverlening mogelijk te kunnen maken, de administratie te verzorgen, de algemene werking te verbeteren en om een onderzoek naar klachten of fraude te kunnen voeren.  Deze persoonsgegevens zullen door de verhuurder, of in opdracht van de verhuurder, worden opgeslagen in een centraal bestand dat wordt bewaard op de zetel van de verhuurder.  De verwerking van deze persoonsgegevens zal voortduren tijdens de verhuurtermijn en gedurende een periode van twee jaar volgen op het einde van de huurovereenkomst.  Op eenvoudig verzoek, en zonder bijkomende kosten, heeft de huurder het recht om deze persoonsgegevens in te kijken, te verbeteren of te laten verwijderen.  De verhuurder verbindt zich ertoe geen persoonsgegeven buiten de Europese Economische Ruimte te verzenden zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van de huurder.  Rekening houdende met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, de aard, de omvang, de context, de verwerkingsdoeleinden, de waarschijnlijkheid en de ernst van de mogelijke risico’s, zal de verhuurder, de eventuele vertegenwoordiger van de verhuurder en/of verwerker, de passende technische en organisatorische maatregelen treffen opdat persoonsgegevens op een dusdanige manier worden verwerkt dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is en dat zij beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.  De huurder zal elke meldingsplichtige inbreuk aanmelden bij de betrokkene en/of de toezichthoudende autoriteit binnen de voorgeschreven termijnen en op de voorgeschreven wettelijke wijze.

 1. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID

Het Belgisch recht is van toepassing op de gemaakte huurovereenkomst.  De materieel bevoegde rechtbank van de woonplaats van de huurder is bevoegd.